Vink aan en lees je score

  1. Als ik last heb van een kriebel in de keel …
  2. Als ik wat hees ben …
  3. In lawaaiige omgeving …
  4. Als ik mijn stem op het werk gebruik …
  5. Mijn stem klinkt

Werk aan de winkel

Als uit onderzoek blijkt dat 76% van de studenten in de lerarenopleiding zich niet bewust is van de mogelijke risico’s van een spreekberoep dan is er wel degelijk werk aan de stempreventiewinkel. Als bovendien blijkt dat 91% van de studenten in lerarenopleiding klaagt over keelpijn en/of hoofdpijn tijdens of na het lesgeven en dat meer dan 30% van de toekomstige leerkrachten al stemklachten heeft voor dat ze nog maar aan hun loopbaan beginnen … dan moet er dringend werk gemaakt worden van stempreventie.